Bestyrelse

Søstjernens bestyrelse pr. 12. juni 2017:

Formand:            Marie Thordahl Lavridsen
Næstformand:     Lonnie Jensen
Kasserer:            Linda Rinde Petersen
Sekretær:            Ann Witte Rasmussen                                             

                           

Suppleant:          Linda Pi Hygum-Risbank

    
Personale rep.:  Bente Agerskov
Leder:                Tina Stilling Pilgård     21 70 00 36                                                       

 

Referat fra bestyrelsesmøde: