Daginstitution / Søstjernen - børnehave / Informationer / Pris og indmeldelse

Pris og indmeldelse

Forældrebetaling pr. 1. januar 2020 er kr. 1800 kr + betaling for mad til formiddag og eftermiddag 170 kr: Ialt 1970 kr. pr. mdr(juli betalingsfri)
 
Opskrivningsregler og venteliste:
Søstjernen er en privat institution. Indmeldelsesblanket afleveres til personalet i Søstjernen. Fordeling af pladser sker efter opskrivningsdato. 
 
Det er muligt at søge om fripladstilskud på borger.dk
 
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel og være Søstjernen i hænde senest sidste hverdag før d. 1. eller 15. i måneden.
 
Indmeldelsesblanket kan erhverves ved at hente den i Søstjernen eller ved at ringe/skrive til Søstjernen på tlf. 41 68 74 66 eller tingvej39@email.dk
 
Man er meget velkommen til at komme på besøg - Ring gerne og lav en aftale
 
Fra januar 2019 var det muligt at få deltidsplads og kombinationsplads.
Se retningsliner - Her