Foreninger / Beboerforening

Øster Sogns Beboerforening

Foreningen blev stiftet d. 13/1-1977

Vedtægterne, som bestyrelsen arbejder ud fra, lyder i § 2 således:

” Foreningens formål er at styrke sammenholdet og udvikle kontakten mellem Øster Sogns beboere, ved at lade afholde sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter og ved at varetage fælles beboerinteresser overfor kommunalbestyrelsen og andre myndigheder.

Således bør foreningen ved henvendelse til kommunalbestyrelsen og ved forhandling med samme medvirke til, at rammerne kan skabes for en gunstig befolkningsmæssig udvikling i området, hvorved et hensigstmæssigt serviceniveau kan sikres og skolen bevares.”


Som medlem kan medtages enhver beboer i Øster Sogn over 18 år. 

Beboerforeningen står bl.a. bag:

Fastelavnsfest for børn, sportsuge, afholde formandsmøder, fællesspisning, deltage i åben Landsby, holde adventsfest, juletræstænding og modeshow. Vi er ansvarlige for hjemmesiden, trampestien, hjertestarter, at rejse og udleje flagalle, sætte julepynt op.  Vi er også en del af Børnekarusellen, trafiksikkerhedsudvalg og med i legeplads-og byfornyelsesudvalg. Vi  udgiver Mogenstrup Posten samt laver aktivitetskalenderen. Vi sørger for at lokal nyhedsstof i aviserne bliver arkiveret.