Cykelture

Herunder er der link til forskellige cykelruter, der er lavet på iforms hjemmeside. Tryk på ruten, for at se den på et kort.
Ruterne starter i Mogenstrup by.

10 km rute til Trandum og Dueholm
12 km rute til Gl Skivevej og Sebstrup
19 km rute til Bærs, Flyndersø, Gl. Skivevej og Trandum
20 km rute til Sevel, Bjergby og Trandum
20 km til Vridsted, Dåsbjerg, Kjeldbjerg og Trandum

 

Herunder finder man nogle lærerige cykelruter

Cykeltur i Mogenstrup - Den korte tur

Mogenstrup- Bærs - Flyndersø v. Estvad - Rakkerstenen - Gl. Skive Landevej - Vivsøvej - Hjelmhedevej - skolevejen - Hjelmvej - Hjelm Hede Friskole. ca. 18,5 km. + evt. afstikkere

Udgangspunkt er Hjelm Hede Friskole, Tingvej i Mogenstrup.

Kør ad Tingvej til højre mod Skive og fortsæt ud af byen af Bærsholmvej.

Efter ca. 2,8 km kommer man ind i Skive Kommune. Til højre for vejen ligger Karup Å-dalen, lige før det skarpe venstre sving (ca. 3,2 km.) kan man til højre i det fjerne skelne Fly Høje - en imponerende række af 7 store, velbevarede gravhøje fra ældre bronzealder. Når man har passeret byskiltet med Bærs, cykles af grusvejen til højre (husnumrene 5-11).

På vej op ad bakken vokser der bl.a. gul torskemund, hvid røllike, blåmunk og en purpurrød Sct. Hansurt, der blomstrer i august/september. Desuden er der vild æble, paradisæbler, tjørn og hyld; når man er kommet ned af bakken, hvor grusvejen deler sig, vælges vejen til venstre..

Man kommer så ud til Herningvej (Vej 34), hvor der køres et lille stykke til højre ad denne, inden man drejer til venstre ad grusvejen mod Flyndersø.
Grusvejen følges til højre, ved parkeringspladsen på venstre hånd (tavle over Flyndersø Nord) - parkeres cyklen, og hvis man følger den lille sti, kommer man op til et mindesmærke, der er rejst over en af egnens rakkerfamilier - "de Rønbjerg/Estvad rakkere og Kisum kjeltringer".

Nyd også udsigten over Flyndersø, der er ca. 420 ha stor, og dannet som en række dødis-huller under sidste istid for ca. 18.000 år siden.
Grusvejen følges i sydlig retning væk fra Skive. Gør ophold ved Flyndersø Møllegård, hvor det tidligere Viborg Amt har indrettet et lille museum, der fortæller om Flyndersø og de mennesker og dyr, der levede her. Der er gratis adgang og åbent fra 1. april til 1. oktober fra kl. 10-20. Folder om Flyndersø ligger i museet.

Grusvejen følges stadig mod syd. Vejen hedder Gammel Skivevej, og det er en gammel såkaldt Adelvej, som var hovedvejen fra Holstebro til Skive og videre nordpå til Ålborg. Johan Rantzau rykkede bl.a. frem ad denne vej, da han skulle bekæmpe Skipper Clement under Grevens Fejde i 1536.

Hvis der er tid og lyst, kan man dreje til højre mod P-pladsen, der markeres syd for søen - her er markeret forskellige gåture af 1-5 km. længde, og der er flere steder en fantastisk flot udsigt over søen. Ellers fortsættes ad grusvejen; i venstre side af vejen kan man se milesten, det er såkaldte Ole Rømer sten, der blev brugt til opmåling af hovedvejene omkring år 1700. Stenene her er rejst i perioden 1786-1790, og der har oprindeligt stået en sten for hver kvarte mil (1 dansk mil er 7,53 km).

På højre side af vejen, når der er cyklet ca. 8,7 km. er der i 2006 rejst en sten til minde om de nedkastninger, der fandt sted på Hjelm Hede under 2. verdenskrig under ledelse af modstands-manden Jens Toldstrup, der kom fra Skive.

Hjelm Hede er et ca. 300 ha stort fredet område, hvor man forsøger at bevare heden, som den har set ud. Efter ca. 9,4 km. møder man et skilt til Snævringen.

Her kan man foretage endnu en afstikker ad grusvejen til højre på ca. 2 km ud (og 2 km tilbage), og så kommer man frem til et gammelt vadested, hvor sted-kendte lokale personer også i dag kan vade over til den anden side.
Syd for Snævringen er Flyndersø nogle steder mere end 11 m dyb, og der er mange undersøiske kilder, hvilket også var med-virkende til, at man i 1890-erne måtte opgive et planlagt projekt med at tørlægge Flyndersø og inddrage området til landbrugs-jord.

Bakkerne, der ses til højre for vejen hedder Grimme Bakker, det er gamle sandflugtsdannelser, og her lå i 1920-erne en fangekoloni - med fanger fra Horsens, der var udkommanderet til at plante træer på Hjelm Hede.

Tilbage på Gammel Skivevej følges grusvejen stadig mod syd, nu kommer man igen ind i Holstebro Kommune, og vejen følges til man når Vivsøvej, hvor der drejes til venstre. Vejen følges til Hjelmhedevej, hvor der drejes til højre ad denne. Umiddelbart efter man har passeret nr. 2 - en ejendom på venstre hånd helt ud til vejen, går en lille sti til venstre - det er den gamle skolevej for børn fra heden, og den følges til Hørkjærdam. Herningvej krydses og der fortsættes ad Hjelmvej mod Mogenstrup. På venstre hånd passeres først den gamle skole og på højre hånd ligger Bækgaard - en af de gamle Mogenstrup gårde, og i krydset ved forsamlingshuset ligger på højre hånd Krinkelgård, ligeledes en af de gamle gårde. Drej til venstre ad Tingvej, bemærk stenen ved forsamlingshuset, hvor man ser bonden bag ploven, kirken og broen over åen ved Trevad - alt sammen noget, som kendetegner Øster Sogn, der omfatter området med Mogenstrup, Trandum og Sebstrup.

 

Cykeltur i Mogenstrup - Den lange tur

Mogenstrup-Trandum-Dueholm-Rønhøjvej- Gl. Skivelandevej-Sebstrupvej - Mogenstrup ca. 23,3 km- heraf ca. 12 km på grusvej.

Udgangspunkt er Hjelm Hede Friskole, der blev etableret, da Vinderup Kommune besluttede at lukke folkeskolen Mogenstrup Børne- og kulturhus i 2004.

Følg Tingvej til venstre - bemærk stenen ved forsamlingshuset, hvor man ser bonden bag ploven, kirken og broen over åen ved Trevad - alt sammen noget, som kendetegner Øster Sogn, der omfatter området med Mogenstrup, Trandum og Sebstrup. Ved udkanten af byen passeres på venstre hånd en opsat tavle, der fortæller om de 2 gravhøje, som ligger på venstre hånd ud ad markvejen.

Trandum Kirke er en af de såkaldte 18.000,00 kr.s kirker, der blev opført i slutningen af det 18. århundrede, samme type er der bygget en del af her på den jydske hede. Kirken er bygget i 1891 på tomten af den gamle Trandum kirke. Den gamle kirke blev opført ca. 1200 tallet, men blev revet ned omkring 1550, for at materialerne kunne anvendes til at restaurere Sevel Kirke.

Fortsæt ligeud til det hvide fiskerhus (2,9 km), hvor der drejes til venstre ad Dueholmvej. Følg denne og nyd den smukke udsigt over Karup Å-dalen, drej til højre ad Hahlvej (6,4 km), fortsæt til Falhedevej, hvor der igen drejes til højre. Her passeres på venstre hånd Trandum Camping, som er en lille campingplads, der specielt søges af lystfiskere.

Fortsæt gennem skoven ad Falhedevej, hvor den munder ud i Tingvej drejes til venstre, og umiddelbart efter drejes til højre ad en grusvej. Denne fører over til Herningvej (Vej 34) (10,5 km). Kør et lille stykke til højre - og kryds så Herningvejen til venstre ad grusvejen Rønhøjvej.

Fortsæt ad Rønhøjvej, hvor man til venstre passerer et område, der afgræsses af får, og hvor der med udgangspunkt i P-pladsen til venstre er et par afmærkede spadserestier. Til højre ligger Rønnes Mose, et område, der er opdelt i mange små parceller, hvor gårdene i Mogenstrup og Sevel havde hver en parcel til tørvegravning. Fortsæt ligeud af grusvejen gennem Stubbergård Plantage, hvor der indenfor indhegningen på venstre hånd er vildsvin, og hvor man også kan være heldig at se krondyr. Rønhøjvej løber sammen med Præstevej og munder ud i Hjelmvej (15 km), hvor der drejes til venstre mod Sevel. Efter blot ca. 100 meter drejes til højre op ad grusvejen Gammel Skivevej. Ca. 250 meter senere på venstre hånd, er der mulighed for at parkere cyklen, og gå en tur på den nyanlagte sti (ca. 3,4 km.) som følger Stubber Å til Bregnskov Bro, hvor der er en fantastisk flot udsigt ud over Flyndersø (folder på p-pladsen).

Herefter følges Gammel Skivevej - ved afkørslen til Vivsøvej (16,4 km) ses til højre bag et træ en af de gamle kvartmilestene - ca. 4 km. til Sebstrupvej dukker op på højre hånd. Undervejs passeres Molktes Plantage og Grimme Bakker, hvor der i 1920-erne var en fangekoloni - med fanger fra Horsens, der var udkommanderet til at plante træer på Hjelm Hede.

Drej til højre ad Sebstrupvej og følg den, til du når Tingvej - efter at have krydset Herningvej (Vej 34). Følg Tingvej til højre, til turen igen slutter ved Hjelm Hede Friskole.