Målsætning

Personalets ønsker at skabe gode og trygge forhold for børnene. I form af en rolig og forudsigelig hverdag, hvor især måltidet skal have tid og hygge. 

Samtidig ønskes det, at vi skal være gode til at give information personale/forældre imellem med henblik på børnenes trivsel.   

Hvad lægger vi vægt på:  

-            Vi prioriterer modtagelse af det enkelte barn meget højt – barnet skal føle sig tryg og velkommen hver dag.
- I dagligdagen vælges legen, for at skabe plads til spontanitet og livsglæde
- Vi bruger naturen meget
- Vi tilgodeser forskellen mellem de små og store børns behov
- Børnene bestemmer selv om de vil deltage i de forskellige former for kreative tilbud
- Vi lægger vægt på en åben og positiv kontakt med forældrene. Vi lytter og imødekommer forældrenes ønsker i det omfang, det er muligt. Ligesom vi gerne giver råd og vejledning, hvis forældrene ønsker det

 

 

Hvordan søges målene opnået i hverdagen?   

Tryghed: 

Ved det første besøg får barn og forældre set hele huset, bliver præsenteret for personalet, og vi får en snak om hverdagen i Søstjernen. Barnet får vist sin”garderobe” og kasse. 

Vi viser børnene, at vi respekterer dem og at vi kan li' dem, ved at vise, at de har ret til at udtrykke deres følelser, at det er i orden at begå fejl, at de har lov til at sige ”ja” eller ”nej”, at bede om det de gerne vil have. 

Vi viser børnene, at vi stoler på dem, og at de kan stole på os. De er medbestemmende efter enkelte rammer, som vi er blevet enige om. 

Vi giver dem selvtillid ved at stille krav til dem, som de kan klare – og vi roser dem. 

Det er vigtigt med god tid til afhentning af barnet, der skal være tid til at sige farvel og blive færdig med det, man var i gang med, og barnet skal mærke at de voksne har god kontakt. 

Ansvarsfølelse: 

Vi lærer børnene at have ansvarsfølelse, og vise omsorg for andre ved at hjælpe og tage hensyn til hinanden. 

Vi lærer dem at lytte til hinanden, at turde sige noget i en større forsamling. 

Vi lærer dem at respektere og acceptere hinandens stærke og svage sider. Alle børn er forskellige, og at nogle børn har brug for mere hjælp end andre, men alle skal være her, og have det godt. 

Vi lærer børnene at passe på tingene, de hjælper med praktiske opgaver, og de skal hjælpe med at rydde op efter leg. De lærer også, at de godt kan hjælpe, selv om de måske ikke har været med i legen. 

Vi lærer dem, at de ikke altid kan vinde, og at de selv skal prøve at klare en konflikt situation. 

Udvikle barnets skaberevne: 

Vi støtter og stimulerer barnets lyst til at skabe, men vi respekterer, at ikke alle børn lyst til at lave lige meget eller lave det på samme tid. 

Vi tager hensyn til barnets behov ikke forældrenes. 

Vi styrker og hjælper de børn, der ikke tror på, at de selv kan være skabende, og som derfor sjældent går i gang. 

Udvikle barnets fantasi og viden: 

Vi mener, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at bruge den fantasi som de fra naturens hånd er udstyret med. Vi giver dem mulighed for at udvikle den og giver dem viden om den hverdag de er i. 

-            Ved lege de selv skaber, og ikke altid skal sættes i gang med.  

-            Ved at det er i orden at kede sig engang imellem.  

-            Ved at vælge legetøj, spil og materialer, der styrker fantasi og viden.  

-            Ved at børn og voksne læser bøger sammen.  

-            Ved at spille teater  

-            Ved at synge  

-            Ved at tage på ture ud af huset  

Vi mener, det er vigtigt at lytte og høre på, hvad børnene fortæller og spørger om, og at vi giver os tid til at svare dem. 

Vi svarer dem i det omfang det er muligt – men vi kan ikke svare på alt, og vi fortæller dem, at voksne ikke kan vide alt. 

Udvikle barnets motorik: 

Søstjernens legeplads rummer mange muligheder, der tilgodeser den motoriske udvikling. 

Der er gynger, rutsjebane, brandbil, sandkasse og meget mere. 

Vi spiller bold, kører på scooter, graver og bygger i sandkassen. 

Vi går ture ud af huset i forskelligt terræn. 

Børnenes finmotorik bliver styrket ved aktiviteter som at klippe, tegne, male, lege med byggeklodser, puslespil o.l.