Foreninger / Øster Sogns Udvikling

Øster Sogns Udvikling

Vi er en forening, der er startet for at bidrage til fortsat vækst og mangfoldighed i Øster Sogn. Vores vedtægter har så vide rammer, at vi kan hjælpe med næsten alle ideer, som måtte kunne gavne vores lille samfund.

Siden oprettelsen har vi blandt andet hjulpet med at oprette Mogenstrup Børnehus, været involveret i et forsøg på at bygge et biogasanlæg og vores sidste projekt er, at vi har købt en brandtomt på Tingvej 66. Vi har ryddet tomten og har opført tre udlejningsboliger på grunden. De to er på 88m2 og den sidste på 73m2. Byggeriet foregik år 2000 og rigtig mange frivillige fra området har givet en hånd eller to, derfor har vi en fornuftig økonomi, der skal her lyde en stor tak til alle, som har hjulpet med projektet.

Vi har alle lejligheder lejet ud, men der er mulighed for at komme på venteliste til en bolig. Henvendelse til Kristian Hedegaard tlf. 2148 8909.

Der er mulighed for at blive medlem af Øster Sogn Udvikling, ved henvendelse til bestyrelsen, en andel koster 500.00 kr., og der er intet årligt kontingent. En andel giver 1 stemme på generalforsamlingen, og hvert medlem kan max have 5 stemmer.

 

Øster Sogns Udvikling udlejnings ejendom
 
På adressen Tingvej 66 er der opført tre lejligheder til udlejning.

Der er hhv. en lejlighed på 73m2 og to lejligheder på 88m2.
 
 
Hvis man ønsker at komme på venteliste til en lejlighed kan henvendelse ske til Kristian Hedegaard tlf. 2148 8909.