Daginstitution / Søstjernen - vuggestue / Informationer / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Efter ca. 3 mdr. i Vuggestuen Søstjernen bliver forældrene tilbudt en opstartsamtale. Både personale og forældre forbereder sig til samtalen, der handler om, hvordan begge parter har oplevet barnets start samt generelle trivsel i Søstjernen.

Når barnet nærmer sig børnehavestarten tilbydes forældrene endnu en samtale - nærmere bestemt et par måneder inden opstart. Vi finder frem til, om der er særlige områder, som personale og forældrene bør støtte ekstra op om, og på den måde hjælpe barnet til den kommende børnehavestart.  
 
Ved et evt. behov derudover vil der naturligvis altid være mulighed for en samtale.

Vi forventer stor opbakning til generalforsamlinger og forældremøder i Søstjernen. Der er en årlig generalforsamling og to forældremøder. Generalforsamlingen vil altid blive afholdt i forbindelse med ét af forældremøderne. Det er vigtigt at alle hjem er repræsenteret på de pågældende møder, så man kan holde sig opdateret samt gøre sin indflydelse gældende. Generalforsamlingen og efterfølgende valg til bestyrelsen er nødvendigt for fortsat, at sikre Søstjernens eksistens.