Daginstitution / Søstjernen - vuggestue / Informationer / Pris og indmeldelse

Pris og indmeldelse

 
Pris pr. 01.01.2020:        3100 kr. pr. mdr
 
Juli er betalingsfri
Fuld kost er inklusiv i pris
Bleer medbringer man selv
 
Opskrivningsregler og venteliste:
Søstjernen er en privat institution. Indmeldelsesblanket afleveres til personalet i Søstjernen. Fordeling af pladser sker efter opskrivningsdato. .
 
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel og være Søstjernen i hænde senest sidste hverdag før d. 1. eller 15. i måneden.
 
Det er Muligt at søge om fripladstilskud på Borger.dk
 

Indmeldelsesblanket kan erhverves ved at hente den i Søstjernen eller ved
at ringe/skrive til Søstjernen på tlf. 41 68 74 66 eller tingvej39@email.dk

Man er meget velkommen til at komme på besøg - Ring gerne og lav en aftale

 

Fra januar 2019 var det muligt at få deltidsplads og kombinationsplads.

Se retningliner - Her